Friday, September 26, 2008

Νέο 9/11?‏

Σύμφωνα με Εβραϊκές πηγές υπάρχει...προφητεία 2.000 ετών ότι οι Αμερικανικές εκλογές θα αναβληθούν (για την ακρίβεια: "Θα ακυρωθούν")...

http://dreamingofmoshiach.blogspot.com/2008/01/president-bushpresident-gog.html

http://www.israelforum.com/blog_article.php?aid=1700168

http://www.jewishblogging.com/blog.php?bid=160629

Γενικά το ενδεχόμενο αναβολής των εκλογών συζητείται πολύ στο διαδίκτυο:

http://digg.com/politics/2008_US_Election_Suspended_by_October

http://austin.craigslist.org/rnr/844708503.html

http://goldismoney.info/forums/showthread.php?t=303941

http://www.care2.com/news/member/101261184/881763

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080924225718AAopGgq

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread394606/pg1


US Issues Unprecedented DEFCON 1 Alert


By: Sorcha Faal, and as reported to her Western Subscribers Russian Military Analysts are reporting in the Kremlin today that theUnited States Secretary of Defense, Robert Gates, has alerted hisWorld-Wide military commands to begin preparations for the raising ofAmerica’s Defense Condition (DEFCON) “on or about” October 7th to theirhighest status DEFCON 1. United States ally Israel has, likewise, raised its alert status totheir highest level, and as we can read as reported by the World TribuneNews Service: “Israel's military has been placed on high alert following an airlinebomb scare and reports of other threats. "There is an assessment thatsomething very bad will take place over the next few weeks, perhaps overthe Jewish holidays," an official said.” This unprecedented action by the United States in raising its alertstatus came almost immediately after American and Pakistani troopstraded fire today, and as we can read as reported by the New York TimesNews Service: “Pakistani and American ground troops exchanged fire along the borderwith Afghanistan on Thursday after the Pakistanis shot at two Americanhelicopters, ratcheting up tensions as the United States increases itsattacks against militants from Al Qaeda and the Taliban, who are beingsheltered in Pakistan’s restive tribal areas.” Nuclear armed Pakistan’s Prime Minister Yousuf Raza Gilani yesterdayissued to the Americans a stern warning stating, “I want to declarecategorically that we will not tolerate violation of our sovereignty byanyone in the name of combating terrorism.”, but to which the US DefenseSecretary Gates replied, “The United Nations charter allows the US toact in self-defence against international terrorists in Pakistan if thegovernment was unable, or unwilling to deal with them.” These reports further state that the FSB is ‘standing by’ their previousreports stating that the United States is entering a stage of ‘profoundchange’ that will see their present government completely overturned,and as we had previously on in our September 16th report “US To DeclareOctober ‘Economic Emergency’, Suspend Elections”. It is interesting to note that just yesterday, US PresidentialCandidate, John McCain, began the process of derailing the AmericanCampaign system by his announcing the suspension of his campaign toconcentrate his efforts on his Nations current financial crisis. Prime Minister Putin’s anger against the United States for the continueduse of their “money printing machine”, and as we had previously reportedon in our September 22nd report “Russia-China Prepare Massive Gold‘Shock’ For Global Economy”, for dealing with this crisis is raisingmore calls in Russia for the total remaking of the World’s economicsystem. One of the most popular plans among Russian economic experts is thereturn to the Gold Standard, and as we can read as reported by the RIANovosti News Service: “Second, the Russian leaders might also consider making their owncurrency, the rouble, convertible into gold. The idea of goldconvertible currencies is extremely unpopular among most [Western]economists: they dismiss gold as a "barbarous relic" (to use the famousphrase of John Maynard Keynes) and suggest either the present regime ofpaper currencies or, at best, a link to a basket of commodities. ” To the greatest insight, however, to these rapidly escalating eventsoccurring in the United States that is destroying their Nation we canread from an American author who in great detail has tried to warn herfellow citizens of the dangers they face: “Naomi Klein's The Shock Doctrine advances a truly unnerving argument:historically, while people were reeling from natural disasters, wars andeconomic upheavals, savvy politicians and industry leaders nefariouslyimplemented policies that would never have passed during less muddledtimes. As Klein demonstrates, this reprehensible game of bait-and-switchisn't just some relic from the bad old days. It's alive and well incontemporary society, and coming soon to a disaster area near you. “At the most chaotic juncture in Iraq'' civil war, a new law is unveiledthat will allow Shell and BP to claim the country's vast oil reserves…Immediately following September 11, the Bush Administration quietlyoutsources the running of the 'War on Terror' to Halliburton andBlackwater… After a tsunami wipes out the coasts of Southeast Asia, thepristine beaches are auctioned off to tourist resorts… New Orleansresidents, scattered from Hurricane Katrina, discover that their publichousing, hospitals and schools will never be re-opened." Klein not onlykicks butt, she names names, notably economist Milton Friedman and hisradical Chicago School of the 1950s and 60s which she notes "producedmany of the leading neo-conservative and neo-liberal thinkers whoseinfluence is still profound in Washington today.” Unfortunately, these American people still fail to see the crushingblows being prepared for them over these coming weeks that though theycan still prepare for them, they remain frozen in place by the fearbeing exerted upon them by their own leaders.

No comments: